Τερματικά Αναγνώρισης – Data Collection Terminals

Αρχική / Έλεγχος Πρόσβασης – Access Control / Τερματικά Αναγνώρισης – Data Collection Terminals

Τα Τερματικά Αναγνώρισης συνδυάζονται με μηχανισμούς διέλευσης, με κλειστά κυκλώματα εποπτείας τηλεοπτικού ελέγχου των σημείων πρόσβασης (CCTV) και φυσικά, με συστήματα διαχείρισης χρόνου και χρέωσης, αν πρόκειται για μίσθωση χώρου στάθμευσης.

  • Αναγνώστες – Readers

Η Cardel διαθέτει στην αγορά τερματικά συλλογής ψηφιακών δεδομένων κάθε τύπου και τεχνολογίας, με ή χωρίς πληκτρολόγιο, και τροφοδοτικά με ή χωρίς ηλεκτρονική διάταξη αυτονομίας:

  • για κάθε τεχνολογία ID κάρτας (μαγνητικών, RFID, υβριδικών, πολυλειτουργικών)
  • για χρήση βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικό αποτύπωμα, παλάμη, ίριδα)
  • για χρήση «έξυπνου τηλεφώνου»

Μπορείτε να βασιστείτε στην πείρα και τεχνογνωσία μας, ούτως ώστε να γνωρίσετε έγκυρα κι υπεύθυνα όλους τους εφαρμόσιμους συνδυασμούς προηγμένης ασφάλειας, με στόχο την αποτελεσματικότερη και πλέον άμεση κάλυψη των απαιτήσεών σας.

  • Ελεγκτές – Controllers

Μπορούν να είναι είτε ανεξάρτητοι είτε ενσωματωμένοι στα τερματικά ανάγνωσης

  • Πομποδέκτες
  • RFID antennas
  • UHF antennas
  • LPR


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τερματικά Αναγνώρισης – Data Collection Terminals