Μέσα Αναγνώρισης & Διαπίστευσης – IDs

Αρχική / Χρονοπαρουσία – Time Attendance / Μέσα Αναγνώρισης & Διαπίστευσης – IDs

  • Biometrics

H Cardel έχει την εμπειρία και την κρίσιμη τεχνογνωσία στην αξιοποίηση της τεχνολογίας βιομετρικών δεδομένων για τον Έλεγχο Πρόσβασης. Έχουμε ήδη εγκαταστήσει συστήματα βιομετρικής διαπίστευσης με τα αντίστοιχα τερματικά δακτυλικού αποτυπώματος σε πελάτες μας. Η χρήση των βιομετρικών στοιχείων ενδείκνυται σε κρίσιμες βιομηχανικές ή ερευνητικές επιχειρήσεις, ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και γενικά, σε κάθε χώρο, όπου η ασφάλεια στην πρόσβαση είναι αδιαπραγμάτευτη.

  • ID Κάρτες & Tags

Η διαχείριση των καρτών πρόσβασης, προϋποθέτει γνώση που η Cardel σας παρέχει είτε ως αυτοτελή λύση, με τον εξοπλισμό του σταθμού έκδοσης καρτών και την εκπαίδευση του προσωπικού σας, είτε με παροχή της υπηρεσίας εκτύπωσης καρτών, εξασφαλίζοντας τον βαθμό ασφάλειας (security grade) που απαιτεί ο κάθε χώρος. Το πεδίο ενασχόλησης της Cardel περιλαμβάνει επίσης την προσαρμογή των καρτών με τα κατάλληλα αξεσουάρ στις ανάγκες χρήσης του συστήματος και στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Εκτός από τις κάρτες, τα tags μπορούν να είναι Wristbands, Smartphones, Keyfobs, Pins, Bluetooth, Wireless keys, iButtons κτλ


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μέσα Αναγνώρισης & Διαπίστευσης – IDs